ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายบริหาร

รับสมัครนักศึกษา

สาขาวิชา

บริการแบบฟอร์ม

ติดต่อสอบถาม

ข่าวสารและกิจกรรมทางวิทยาลัย

สถาบันอาชีวศึกษาแห่งเดียวฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก การันตรีด้วยรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาพระราชทานขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวประกาศ

วินัยดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม ความรู้เป็นเลิศ

รวมภาพกิจกรรม

วิดีโอนำเสนอฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทานขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยช่วยเหลือชุมชน ชุมชนช่วยเหลือวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง

ฝ่ายงาน บริหารและขับเคลื่อน

ผู้เรียนมีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครองสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการเข้าเรียน,ผลการเรียน,ผลการประพฤติได้ที่ ระบบ EDR SYSTEM