วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

  • ยกเลิกเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์ระบบซอฟต์แวร์บริหาร จัดการสถานศึกษา 2563

  • ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ ครุภัณฑ์ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการสถานศึกษา บน ระบบ Cloud Server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้นวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
  • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น

รวมภาพกิจกรรม