วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภายใน

ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศผล พนักงานขับรถยนต์

  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  • กำหนดการประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  • ประกาศวันเวลาแก้0และมส.ภาคเรียนที่ 1/2562
  • ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29/2562

รวมภาพกิจกรรม