วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภายใน

ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น

  • ประกาศผลการคัดเลือก ครูพิเศษสอน สาขาวิชาโลจิสติกส์
  • รับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์ 1 ตำแหน่ง
  • ร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ประกาศผลเจ้าหน้าที่พัสดุ

รวมภาพกิจกรรม