ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2/2561 (รอบ 1)

รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2/2561 (รอบ 1)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำปีการศึกษา 2561

คู่มือการใช้งานสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

คู่มือการใช้งานสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

กิจกรรมภายใน

ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศผลคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

    ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน...

  • ประกาศผลคัดเลือกครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
  • วท.แม่สอดประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ตำแหน่ง
  • ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสายวิชาสังคมศึกษาและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
  • ประกาศผลการคัดเลือกครูพิเศษสอน วิชาก่อสร้างและวิชาโลจิสติกส์

รวมภาพกิจกรรม