img
11/05/2561

วท.แม่สอด ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

วท.แม่สอด ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์(โครงการอาชีวะสร้างฝีมือ) จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาช่างยนต์ (โครงการอาชีวะสร้างฝีมือ) จำนวน 1 อัตรา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันพฤหับดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผลการสอบคัดเลือกดังเอกสารแนบดังนี้
ดาวน์โหลดเอกสารผลการสอบ
ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending