img
18/05/2561

7 พ.ค. 2561 การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับ การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ปี2561

7 พ.ค. 2561 การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับ การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ปี2561


วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับ การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับ การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 8 พฤษภาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending