img
18/05/2561

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาอิเล็กฯและเจ้าหน้าที่งานบัญชี

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาอิเล็กฯและเจ้าหน้าที่งานบัญชี


วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาอิเล็กฯและเจ้าหน้าที่งานบัญชี ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวดด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน หรือเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้ 1. ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา 2.เจ้าหน้าที่งานบัญชี 1 อัตรา 21 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบดังนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร

ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending