img
01/06/2561

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่งานบัญชี

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่งานบัญชี


ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี 1 อัตรา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผลการสอบคัดเลือกดังเอกสารแนบดังนี้

ดาวน์โหลดผลการรับสมัคร

ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending