img
28/06/2561

24 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้เข้ารับการฝึกผู้กำกับฯ

24 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้เข้ารับการฝึกผู้กำกับฯ


วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้เข้ารับการฝึกทบทวน สำหรับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมานี้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้เข้ารับการฝึกทบทวน สำหรับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมานี้

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending