img
28/06/2561

31 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

31 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending