img
20/09/2561

25 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp )

25 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp )


วันที่ 25 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp ) เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษด้านทักษะต่าง ๆ ให้แก่ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติิจาก นายเดโชวัติ ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีท่านรองผู้อำนวยการแต่ละฝ่าย คณะครูร่วมด้วย ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp )...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending