img
20/09/2561

27 มิถุนายน 2561 ท่านอุดร ตันติสุนทร เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา

27 มิถุนายน 2561 ท่านอุดร ตันติสุนทร เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา


วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ท่านอุดร ตันติสุนทร เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ท่านอุดร ตันติสุนทร เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending