img
20/09/2561

5 กรกฏาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุศิริ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลงฯ

5 กรกฏาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุศิริ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลงฯ


วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลง และดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending