img
20/09/2561

11 กรกฏาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงได้เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร

11 กรกฏาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงได้เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร


เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 เทศบาลแม่สอดได้จัดให้มีการบันทึกเทปถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และนำเผยแพร่เทปบันทึกผ่านทาง เคเบิ้ลทีวีเพื่อการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป ในครั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงได้เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร ดังกล่าวด้วย ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending