img
20/09/2561

18 - 19 กรฎาคม 2561 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561

18 - 19 กรฎาคม 2561 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561


วันที่ 18 - 19 กรฎาคม 2561 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่บุคลากร และนักเรียน - นักศึกษา ณ หอประชุมเทคนิคแม่สอด และลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 18 - 19 กรฎาคม 2561 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending