img
20/09/2561

21 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการประเมินตนเอง และการจัดทำแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAND) : การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและแผนการจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2561 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายชลอ การทวี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานกล่าวเปิด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending