img
20/09/2561

26 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์

26 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์


วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ โดย รพ.แม่สอด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ โดย รพ.แม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending