img
20/09/2561

26 กรกฎาคม 2561 วท. แม่สอดจัด โครงการวันภาษาไทย

26 กรกฎาคม 2561 วท. แม่สอดจัด โครงการวันภาษาไทย


วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ โดยมีนางสาวแจ่มจันทร์ สีวิใจเหมย หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานกล่าวเปิด ...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending