img
20/09/2561

23-29 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ

23-29 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ


วันที่ 23-29 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ หลง หลิน เกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2561

วันที่ 23-29 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ หลง หลิน เกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2561

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending