img
20/09/2561

2 สิงหาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แม่สอด) เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

2 สิงหาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แม่สอด) เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA


วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายสุชิน ประวิตรกุล ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แม่สอด) เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA โดยมี นางธนภรณ์ สีสุก เป็นผู้กล่าวต้อนรับ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายสุชิน ประวิตรกุล ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แม่สอด) เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending