img
20/09/2561

2 สิงหาคม 2561 วท แม่สอดจัดงานโครงการความรู้ดี มีวินัย ใส่ใจจราจร

2 สิงหาคม 2561 วท แม่สอดจัดงานโครงการความรู้ดี มีวินัย ใส่ใจจราจร


วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการความรู้ดี มีวินัย ใส่ใจจราจร โดยมีนายศุภักษร สุพระมิตร เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการความรู้ดี มีวินัย ใส่ใจจราจร โดยมีนายศุภักษร สุพระมิตร เป็นผู้กล่าวรายงาน

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending