img
20/09/2561

2 สิงหาคม 2561 วท แม่สอดจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ฯ

2 สิงหาคม 2561 วท แม่สอดจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ฯ


วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ ซึ่งจัดโดยชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รู้จักนำสิ่งของเหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending