img
20/09/2561

12 สิงหาคม 2561 ยข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ

12 สิงหาคม 2561 ยข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ


วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะในพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมอำเภอแม่สอด

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยข้าราชการ ครู...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending