img
20/09/2561

16 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดกิจกรรมโครงการ OPEN HOUSE

16 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดกิจกรรมโครงการ OPEN HOUSE


วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ในกิจกรรมนิทรรศการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเป็นผู้กล่าวต้อนรับ ส่วนประธานในพิธีนั้นได้รับเกียรติจากท่านปลัดจังหวัดตาก นายชุติเดช มีจันทร์ เป็นผู้เปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งในงานนี้เราจะได้พบกับกิจกรรมการแสดงแฟชั่นโชว์ ของแต่ละโรงเรียน และการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย นอกจากกิจกรรมต่างๆ แล้วทางลานกิจกรรมยังมีบูธต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสาขาการเรียนการสอนต่างๆ ของอาชีวะ ที่เปิดให้น้องๆ นักเรียนสายสามัญได้เข้าใจ และรับความรู้ด้านสายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน บัญชี การโรงเเรม เสื้อผ้า คอมพิวเตอร์ ช่างไฟ อิเล็กทรอนิกส์ และรวมไปถึงวิชาสามัญพื้นฐานอีกด้วย ณ หอประชุม และลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

นิทรรศการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเปิดบ้านอาชีวะ วันที่ 16 สิงหาคม 2561...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending