img
20/09/2561

23 สิงหาคม 2561 เปิดโครงการแข่ง " E-SPORT ROV Tournament "

23 สิงหาคม 2561 เปิดโครงการแข่ง " E-SPORT ROV Tournament "


วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการแข่ง " E-SPORT ROV Tournament " วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมกับ True move H ประจำปี 25ุ61 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการแข่ง " E-SPORT...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending