img
20/09/2561

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ


นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่13 “บัวหลวงเกมส์” โดยเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ 1. มวยสากลสมัครเล่น รุ่น75 Kg เหรียญเงิน นายนัฐภูมิ ชาติชา นักกีฬา นายยอดเพชร แพรน้อย ผู้จัดการทีม. นายสัญชัย. กาวิน ผู้ฝึกสอน นายเฉลิมชนม์ พินิจวงษ์ ผู้ช่วยครู ฝึกสอน 2.เปตองหญิงเดี่ยว เข้าร่วมแข่งขัน นางสาวอมรา อินทะยศ. นักกีฬา นางสาวภีรนีย์ ประทุมพวง ผู้ฝึกสอน

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending