img
20/09/2561

13 กันยายน 2561 โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน

13 กันยายน 2561 โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน


วันที่ 13 กันยายน 2561 นายยอดเพชร แพรน้อย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน โดยมีนายเฉลิมชนม์ พินิจวงษ์ หัวหน้างานระบบทวิภาคี กล่าวต้อนรับ ณ ลานกิจกรรม เดโชวัต ทักคุ้ม

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายยอดเพชร แพรน้อย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพุธที่ 12 กันยายน 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending