img
19/10/2561

วท.แม่สอด ประกาศผลการคัดเลือก ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้า ภาษาพม่า และเจ้าหน้าที่งานระบบทวิภาคี

วท.แม่สอด ประกาศผลการคัดเลือก ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้า ภาษาพม่า และเจ้าหน้าที่งานระบบทวิภาคี


ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลในตำแหน่งดังนี้ 1 ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา 2. ครูพิเศษสอน วิชาภาษาพม่า 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่งานการศึกษาระบบทวิภาคี 1 อัตรา บัดนี้วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้สรรหาบุคคลตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้บุคคลที่มีรายชื่ออันดับที่ 1 เข้ารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending