img
02/11/2561

วท.แม่สอด ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนสาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างยนต์

วท.แม่สอด ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนสาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างยนต์


วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนสาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างยนต์ อย่างละ 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารข้างต้น
ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending