img
15/01/2562

20 กันยายน 2561 พิธีถวายสัตยาธิฐานและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารฯ

20 กันยายน 2561 พิธีถวายสัตยาธิฐานและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารฯ


พิธีถวายสัตยาธิฐานและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 วันที่ 20 กันยายน 2561

พิธีถวายสัตยาธิฐานและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 วันที่ 20 กันยายน 2561

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending