img
15/01/2562

20 กันยายน 2561 พิธีเปิด โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน

20 กันยายน 2561 พิธีเปิด โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน


พิธีเปิด โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา

พิธีเปิด โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา วันที่ 20 กันยายน 2561

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending