img
15/01/2562

18 ตุลาคม 2561 ลงทะเบียนเรียนนักเรียนระดับชั้น ปวช.

18 ตุลาคม 2561 ลงทะเบียนเรียนนักเรียนระดับชั้น ปวช.


ลงทะเบียนเรียนนักเรียนระดับชั้น ปวช. วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ลงทะเบียนเรียนนักเรียนระดับชั้น ปวช. วันที่ 18 ตุลาคม 2561

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending