img
15/01/2562

12 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูเข้าต้อนรับท่านรองผู้อำนวย สุกัญญา แสงจุ่น ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

12 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูเข้าต้อนรับท่านรองผู้อำนวย สุกัญญา แสงจุ่น ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด


วันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าต้อนรับท่านรองผู้อำนวย สุกัญญา แสงจุ่น ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าต้อนรับท่านรองผู้อำนวย สุกัญญา แสงจุ่น ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending