img
15/01/2562

23 ตุลาคม 2561 คณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราชและถวายพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

23 ตุลาคม 2561 คณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราชและถวายพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด


23 ตุลาคม 2561 คณะครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราชและถวายพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราชและถวายพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending