img
15/01/2562

1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายยอดเพชร แพรน้อย

1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายยอดเพชร แพรน้อย


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมแสดงความยินดีกับนายยอดเพชร แพรน้อย ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นางสุกัญญา แสงจุ่น ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และอาจารย์อำนาจ รอดมา ย้ายกลับภูมิลำเนาวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมแสดงความยินดีกับนายยอดเพชร แพรน้อย...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending