img
15/01/2562

22 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินองค์การฯ

22 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินองค์การฯ


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ณ หอประชุม๑ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending