img
15/01/2562

22 พฤศจิกายน 2561 นางธนภรณ์ สีสุก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง

22 พฤศจิกายน 2561 นางธนภรณ์ สีสุก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางสาววารุณี – ประธานชมรมวิชาชีพการโรงแรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ลานกิจกรรม ชั่วคราว

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending