img
15/01/2562

29 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นางปัทมา วีระวานิช

29 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นางปัทมา วีระวานิช


29 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ ร่วมต้อนรับ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ ร่วมต้อนรับ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดโชวัต ทักคุ้ม

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending