img
15/01/2562

3-7 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ

3-7 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ


วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๓-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending