img
15/01/2562

13 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการโรงแรมให้การต้อนรับ นางสาวรัชดาพร คำทอง คณะ บ. ดิ ออริจินัลฟาร์ม จำกัด

13 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการโรงแรมให้การต้อนรับ นางสาวรัชดาพร คำทอง คณะ บ. ดิ ออริจินัลฟาร์ม จำกัด


วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นางสาวปิยธิดา พวงบุหงา หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรมให้การต้อนรับนางสาวรัชดาพร คำทอง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะ บ. ดิ ออริจินัลฟาร์ม จำกัด (ร้านอาหารสไตลญี่ปุ่น) แบรนด์ โชนัน เพื่อรับความรู้ และรับการแนะแนวการรับนักเรียนนักศึกษาสาขาการโรงแรมเข้าร่วมฝึกงาน ด้านความร่วมมือทวิภาคี ณ หอประชุม ๑

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวปิยธิดา พวงบุหงา หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรมให้การต้อนรับนางสาวรัชดาพร คำทอง...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending