img
11/12/2560

8 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก อบรมความรู้ประกันสังคม

8 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก อบรมความรู้ประกันสังคม


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่สถานศึกษา รุ่นที่ 2-3 ณ ห้องประชุมอาเซียน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending