img
15/01/2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้โอวาสนักเรียนนักศึกษา และมอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้โอวาสนักเรียนนักศึกษา และมอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน


วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้โอวาสนักเรียนนักศึกษา และมอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ที่เข้าร่วม "การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 " ณ ลานกิจกรรมชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้โอวาสนักเรียนนักศึกษา...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending