img
11/12/2560

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบ และรับสมัครสอบครูฯ

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบ และรับสมัครสอบครูฯ


วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบ และรับสมัครสอบครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่หลายอัตรา

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบครูพิเศษสอนเมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสารผลการสอบ!!

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนช่างยนต์ ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร!!

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร!!

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา อย่างละ 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร 

ข่าวล่าสุด
img
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการโรงแรมและครูวิทยาศาสตร์ตำแหน่งละ 1 อัตรา
31/10/2563
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)...
18/10/2563
img
วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน กันยายน 2563 ทั้งหมด 4 ฉบับ...
01/10/2563
Trending