img
11/12/2560

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบ และรับสมัครสอบครูฯ

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบ และรับสมัครสอบครูฯ


วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบ และรับสมัครสอบครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่หลายอัตรา

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบครูพิเศษสอนเมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสารผลการสอบ!!

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนช่างยนต์ ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร!!

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร!!

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา อย่างละ 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร 

ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending