img
15/01/2562

27 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต เปิดโครงการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา

27 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต เปิดโครงการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา


วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา โดยมีนางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ (นายชัยกร สีสุก + นายสันติชัย พรมทับ พิธีกร ) ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดให้เกียรติเป็นประธาน...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending