img
15/01/2562

12 มกราคม 2562 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ อุทยาน ทีปังกรรัศมีโชติ

12 มกราคม 2562 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ อุทยาน ทีปังกรรัศมีโชติ


วันที่ 12 มกราคม 2562 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์) ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ"

วันที่ 12 มกราคม 2562 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์) ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending