img
22/01/2562

18 มกราคม 2562 พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561

18 มกราคม 2562 พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561


วันที่ 18 มกราคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายจรัญ - นายกองค์การนักวิชาชีพในอนคตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending