img
23/01/2562

23 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

23 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน


วันที่ 23 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และนายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ณ หอประชุม 1

วันที่ 23 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพุธที่ 23 มกราคม 2019
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending