img
01/07/2562

คณะลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562


วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.คณะลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending