img
19/07/2562

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ


วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่คณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน โดยได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน - มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 64 Kg. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง - การแข่งขันเซปักตะกร้อทีมชาย วิทยาลัยเทคนิคตากและวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด - การแข่งขันฟุตซอล ทีมชาย
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending