img
22/07/2562

นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา


วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเถิน และ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending