img
23/07/2562

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน


วันที่ 23 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน เพื่อให้ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนโดยเจ้าของภาษา
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending