img
27/07/2562

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)


วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ พุทธศักราช 2562 ระหว่างโรงเรียนสรรพวิทยาคม กับ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และกิจกรรมการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ หอประชุมอาคารสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending