img
01/08/2562

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกล่าวต้อนรับ คณะนิเทศก์ ติดตามโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกล่าวต้อนรับ คณะนิเทศก์ ติดตามโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส


วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกล่าวต้อนรับ คณะนิเทศก์ ติดตามโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส พร้อมทั้งรับคำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทางของโรงเรียนพระดาบส โดยนายวณิชย์ อ่วมศรี ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ นางสาวฐีติภัทร สง่าศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ข่าวล่าสุด
img
ไกล้ถึงเวลาแล้ว มาร่วมสนุกกันนะ
25/10/2563
img
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล...
23/10/2563
img
วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร...
23/10/2563
img
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด...
16/10/2563
img
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุกัญญา แสนจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดพร้อมด้วยคณะครู...
16/10/2563
Trending